Psychologenpraktijk Joanneke de Leeuw

Welkom op de site van psychologenpraktijk Joanneke de Leeuw, gevestigd te Groningen.

Vanaf 1 maart 2017 is de praktijk alleen nog in Groningen gevestigd. Doordat de wachttijd teveel oploopt wordt het steeds lastiger om zowel Groningen als Leek goed te bedienen en heb ik helaas een keuze moeten maken. Dit heb ik met pijn in mijn hart gedaan gezien de goede ervaringen met zowel cliënten als verwijzers in Leek. Natuurlijk zijn mensen uit Leek nog steeds van harte welkom in Groningen.

In de praktijk wordt hulp geboden aan kinderen en volwassenen bij o.a.:

  • angstklachten (bijv. sociale angst en fobieën)
  • depressieve klachten
  • trauma’s
  • pieker- en denkproblemen (bijv. veel malen en dwanggedachtes)
  • burnout en overspannenheid
  • eet- en slaapproblemen
  • lichamelijke klachten zonder medische oorzaak
  • school- en werkproblemen
  • gezinsproblemen
  • relatieproblemen

Naast de individuele therapie zijn er mogelijkheden tot relatie- en gezinstherapie.

Er is op dit moment een wachttijd van 8 weken voordat intake en behandeling gestart kunnen worden. Er kan wel contact worden opgenomen om alvast een afspraak in te plannen. Mocht u een collega zoeken die eerder plek heeft kunt u kijken op www.gpcgroningen.nl

Joanneke de Leeuw, GZ-psycholoog en kinder- en jeugdpsycholoog NIP:
Psycholoog GroningenIk heb aan de RUG in Groningen ontwikkelings- en klinische psychologie gestudeerd. Daarna heb ik de postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog gevolgd. Ik ben vanaf 1994 werkzaam in de hulpverlening en heb door de jaren heen binnen verschillende instellingen ervaring opgedaan. Binnen de ambulante en residentiële (jeugd)zorg heb ik als gedragswetenschapper pedagogisch werkers en gezinsvoogden gecoacht en ondersteund. Daarnaast heb ik in de ambulante geestelijke gezondheidszorg ervaring opgedaan in het geven van kort- en langdurende therapie.
In 2013 ben ik mijn eigen praktijk gestart van waaruit ik (kortdurende) psychologische hulp bied.

Om mijn deskundigheid te behouden blijf ik me ontwikkelen door het volgen van cursussen (o.a. op het gebied van gezins- en relatietherapie en EMDR) en het meedraaien in een intervisiegroep.

Verdere gegevens:

Ik ben lid van de beroepsvereniging van psychologen, het NIP en houd me aan hun beroepscode. Daarnaast ben ik lid van de Nederlandse Vereniging van GZ psychologen (NVGzP) en de Groninger Psychologen Coöperatie (GPC)
Ik sta ingeschreven als gezondheidszorgpsycholoog in het BIG-register onder nummer 99915434925.

De praktijk is in het bezit van een goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGZ: kwaliteitsstatuut

Mocht je ergens niet tevreden over zijn, dan ga ik ervan uit dat je dit zo snel mogelijk met me bespreekt zodat we samen tot een goede oplossing kunnen komen. Komen we er samen niet uit dan kan je een klacht indienen bij het NIP.