Tarieven en vergoedingen

Vanaf 2014 is de eerstelijns psychologische zorg vervangen door de generalistische basis ggz. Deze basis ggz valt voor cliënten van 18 jaar en ouder onder de basisverzekering.

Er zijn vijf zogenaamde zorgprodukten: kort, middel, intensief, chronisch en onvolledig behandeltraject.

Deze trajecten worden door de meeste zorgverzekeraars volledig vergoed wat betekent dat alleen wat valt onder het eigen risico betaald zal moeten worden.  Voor 2021 is een contract met alle zorgverzekeraars afgesloten.  Het is altijd raadzaam om van tevoren bij je zorgverzekering te informeren om 100 procent zeker te zijn van de vergoeding.

Om de zorg vergoed te krijgen is een verwijsbrief van de huisarts naar de generalistische basis ggz nodig.

Het is ook mogelijk om de zorg zelf te betalen. Hiervoor geldt een tarief van 95 euro per sessie van 50 minuten, er is dan geen verwijsbrief van de huisarts nodig. Voor sessies relatietherapie van 100 minuten geldt het dubbele tarief.