Tarieven en vergoedingen

Vanaf 2014 is de eerstelijns psychologische zorg vervangen door de generalistische basis ggz. Deze basis ggz valt voor cliënten van 18 jaar en ouder onder de basisverzekering.

Er zijn vijf zogenaamde zorgprodukten: kort, middel, intensief, chronisch en onvolledig behandeltraject. U betaalt dus niet meer per gesprek, maar voor een pakket, waarin rekening gehouden wordt met zorgzwaarte.

Produkt met bijbehorend maximum tarief 2018:
Kort, gemiddeld 5 gesprekken € 487,26
Middel, gemiddeld 8 gesprekken € 830,23
Intensief, gemiddeld 12 gesprekken € 1301,85
Chronisch, gemiddeld 12 gesprekken € 1201,50
Onvolledig behandeltraject, maximaal 120 minuten € 198,88

Deze trajecten worden door de meeste zorgverzekeraars volledig vergoed wat betekent dat alleen wat valt onder het eigen risico betaald zal moeten worden.
Er zijn ook een aantal verzekeraars waar ik geen contract mee heb afgesloten en hoeveel er dan vergoed wordt hangt af van de polis die je hebt. Bij een restitutiepolis wordt de zorg dan meestal ook volledig vergoed, maar bij een natura of budgetpolis wordt er minder vergoed, gemiddeld 75 procent. Het is altijd raadzaam van tevoren contact op te nemen met je zorgverzekeraar.

Om de zorg vergoed te krijgen is een verwijsbrief van de huisarts naar de generalistische basis ggz nodig.

Het is ook mogelijk om de zorg zelf te betalen. Hiervoor geldt een tarief van 90 euro per sessie van 45 minuten, er is dan geen verwijsbrief van de huisarts nodig. Voor sessies relatietherapie van anderhalf uur geldt het dubbele tarief.

Verzekeraars die de zorg volledig vergoeden:
Menzis
Hema
Anderszorg
Azivo
De Friesland
Kiemer
CZ
Delta Lloyd
Ohra
DSW
Stad Holland
ONVZ
VvAA
PNOzorg
De Amersfoortse Verzekeringen
Ditzo Zorgverzekering
BeterDichtbij
Salland verzekeringen
HollandZorg
Energiek
Zorg en Zekerheid
Aevitae
IAK Vomacht B.V.
Caresco
VGZ
IZA
IZZ
Aevitae
Unive
UMC
National Academic

Verzekeraars waar geen contract mee is afgesloten en waar het dus aan de polis ligt hoeveel er vergoed wordt:
Achmea
Zilveren Kruis
Interpolis
FBTO
Avero Achmea
AGIS