Relatietherapie

Bij relatietherapie richt ik me met name op de patronen die er tussen jullie als partners ontstaan zijn. Bij veel stellen met relatieproblemen zijn deze in de loop van de tijd steeds sterker en negatiever geworden waarbij de ene partner vaak in de ene pool zit (bijv. controlerend) en de andere partner in de tegenovergestelde pool (bijv. vermijdend). Door hier bewust van te worden kan via gesprekken en oefeningen meer naar elkaar toe bewogen worden. Hierbij speelt vaak oude pijn uit het gezin van herkomst mee en waar nodig zal deze aandacht krijgen. Uitgangspunt is niet dat de relatie altijd harmonieus en zonder conflicten hoeft te zijn (conflicten zijn immers vaak nodig om tot een nieuw, beter evenwicht te komen), maar dat jullie als partners met elkaar in verbinding blijven en aandacht blijven houden voor zowel de eigen wensen en behoeften als die van de ander.

Cliëntervaring:
‘Joanneke staat met twee benen op de grond. Door haar nuchtere manier van doen vergaten we soms bijna dat we in relatietherapie zaten. Totdat ze die uitdagende vraag stelde die ons hielp om naar onszelf te kijken.
Joanneke kan luisteren en analyseren. Haar ervaring als psycholoog maakte dat de gesprekken met haar niet alleen opluchtten, maar werkelijk voor verbetering van onze situatie zorgden.
Bedankt voor je oprechte betrokkenheid en professionele zorg!’