Psychologenpraktijk Joanneke de Leeuw

Welkom op de site van psychologenpraktijk Joanneke de Leeuw, gevestigd te Groningen.

In de praktijk wordt hulp geboden aan volwassenen bij o.a.:

  • angstklachten (bijv. sociale angst en fobieën)
  • depressieve klachten
  • trauma’s
  • pieker- en denkproblemen (bijv. veel malen en dwanggedachtes)
  • slaapproblemen
  • lichamelijke klachten zonder medische oorzaak
  • school- en werkproblemen
  • gezins- en relatieproblemen

Er is op dit moment weer plek voor nieuwe cliënten. De wachttijd voor een intake is 16 weken. Verwijzers kunnen de verwijsbrief versturen via Zorgdomein.

Mocht je een collega zoeken die eerder plek heeft kun je kijken op de website https://kiezenindeggz.nl/
Je kan ook altijd contact opnemen met je zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan je dan ondersteunen, zodat je ergens binnen 4 weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen). In crisissituaties kun je het beste contact opnemen met je huisarts of (buiten praktijktijden van de huisarts) de huisartsenpost.

Joanneke de Leeuw, GZ-psycholoog:
Ik heb aan de RUG in Groningen ontwikkelings- en klinische psychologie gestudeerd. Daarna heb ik de postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog gevolgd. Ik ben vanaf 1994 werkzaam in de hulpverlening en heb door de jaren heen binnen verschillende instellingen ervaring opgedaan. Binnen de ambulante en residentiële (jeugd)zorg heb ik als gedragswetenschapper pedagogisch werkers en gezinsvoogden gecoacht en ondersteund. Daarnaast heb ik in de ambulante geestelijke gezondheidszorg ervaring opgedaan in het geven van kort- en langdurende therapie.
In 2013 ben ik mijn eigen praktijk gestart van waaruit ik (kortdurende) psychologische hulp bied. Naast het werk in mijn eigen praktijk werk ik als GZ psycholoog bij het Vangnet Bijzondere Situaties aardbevingsproblematiek (https://vangnetbijzonderesituaties.nl/) .

Om mijn deskundigheid te behouden blijf ik me ontwikkelen door het volgen van cursussen en het meedraaien in een intervisiegroep.

Verdere gegevens:

Ik ben lid van de beroepsvereniging van psychologen, het NIP en houd me aan hun beroepscode.
Ik sta ingeschreven als gezondheidszorgpsycholoog in het BIG-register onder nummer 99915434925.

Verder sta ik ingeschreven als docent in het CRKBO-register.

De praktijk is in het bezit van een goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGZ: kwaliteitsstatuut
Hier kun je de privacyverklaring in het kader van de AVG vinden: privacyverklaring-avg