Tarieven en vergoedingen

Vanaf 2014 is de eerstelijns psychologische zorg vervangen door de generalistische basis ggz. Deze basis ggz valt voor cliënten van 18 jaar en ouder onder de basisverzekering.

Er zijn vijf zogenaamde zorgprodukten: kort, middel, intensief, chronisch en onvolledig behandeltraject. U betaalt dus niet meer per gesprek, maar voor een pakket, waarin rekening gehouden wordt met zorgzwaarte.

Produkt met bijbehorend maximum tarief 2018:
Kort, gemiddeld 5 gesprekken € 487,26
Middel, gemiddeld 8 gesprekken € 830,23
Intensief, gemiddeld 12 gesprekken € 1301,85
Chronisch, gemiddeld 12 gesprekken € 1201,50
Onvolledig behandeltraject, maximaal 120 minuten € 198,88

Deze trajecten worden door de meeste zorgverzekeraars volledig vergoed wat betekent dat alleen wat valt onder het eigen risico betaald zal moeten worden.  Voor 2019 is een contract met alle zorgverzekeraars afgesloten.  Het is altijd raadzaam om van tevoren bij je zorgverzekering te informeren om 100 procent zeker te zijn van de vergoeding.

Om de zorg vergoed te krijgen is een verwijsbrief van de huisarts naar de generalistische basis ggz nodig.

Het is ook mogelijk om de zorg zelf te betalen. Hiervoor geldt een tarief van 90 euro per sessie van 45 minuten, er is dan geen verwijsbrief van de huisarts nodig. Voor sessies relatietherapie van anderhalf uur geldt het dubbele tarief.